Norddal Rekneskapskontor AS

Norddal Rekneskapskontor AS har kontor i Valldalssenteret. Selskapet ble etablert i 1979 og vi er i dag 5 ansatte. Januar 2021 ble selskapet kjøpt av Nord-vest Revisjon AS og vi har et godt samarbeid mellom selskapene for å sikre videre drift fremover. Vi har lang erfaring, høy faglig kompetanse, spesielt innen landbruk, og konkurransedyktige timepriser.

Regnskap

Årsregnskap, regnskapsføring, lønn, skatt, merverdiavgift, m.m.

Rådgiving

Selskapsetablering, driftsplaner, eierskifte m.m.

Les mer om våre tjenester her!