Norddal Rekneskapskontor AS

Norddal Rekneskapskontor AS og Nord-Vest Revisjon AS har slått seg sammen. Det nye firmanavnet blir Robust Regnskap og Revisjon AS.

Målet er å bli robuste og sterke, for å gi kundene nødvendig bistand til regnskap, skatt, revisjon. Vi vil som før ha fokus på tilfredse kunder, digitalisering og kundestyrt utvikling. Alle ansatte blir overført til det sammenslåtte selskapet som totalt vil ha 21 ansatte, fordelt på kontorene i Valldal, Stranda og Sjøholt.

Nye nettsider er under utvikling.

Regnskap

Årsregnskap, regnskapsføring, lønn, skatt, merverdiavgift, m.m.

Rådgiving

Selskapsetablering, driftsplaner, eierskifte m.m.

Les mer om våre tjenester her!